Wszystko co chcesz wiedzieć o swoim komputerze

Program AIDA64 to narzędzie do gromadzenia informacji o systemie, uważane przez miłośników komputerów za standardowe wyposażenie każdego użytkownika. Edycja dla firm może realizować szczegółową inwentaryzację sprzętu i oprogramowania w ramach sieci firmowej, przy jednoczesnej obsłudze zarządzania infrastrukturą komputerową za pośrednictwem usług zdalnych.

Ponad 1,2 miliona użytkowników nie może się mylić!

Wypróbuj za darmo!

Plik nie jest duży i nie trzeba go nawet instalować.

Monitorowanie i alarmy na ekranie

Program AIDA64 umożliwia stałe monitorowanie kondycji komputera, ponieważ oprogramowanie może wyświetlać w czasie rzeczywistym wartości temperatury, napięcia i prędkości obrotowej wentylatorów, zmierzone za pośrednictwem czujników komputera. Jeśli zmierzone wartości osiągają poziom krytyczny — na przykład z powodu zatrzymania się wentylatora — program wysyła alarm do użytkownika, a nawet może natychmiast wyłączyć komputer.

Program AIDA64 może wyświetlać wartości mierzone przez czujniki na pulpicie systemu Windows na wiele różnych sposobów: w formie panelu OSD, gadżetu na pasku bocznym, ikon w zasobniku systemowym lub na tak atrakcyjnej graficznie konsoli, jak w pełni modyfikowalny panel SensorPanel. Program zawiera również wyjątkową funkcję umożliwiającą wyświetlenie pomiarów na wyświetlaczu LCD klawiatury dla graczy Logitech G15/G19, jak również na ekranach LCD niektórych laptopów i klawiatur firmy Razer. Wartości te można również zarejestrować w pliku HTML lub CSV oraz wyeksportować do aplikacji zewnętrznych, takich jak RivaTuner lub Samurai.

Program AIDA64 może oczywiście wysyłać powiadomienia alarmowe, gdy wybrane wartości czujników przekroczą zdefiniowany zakres, na przykład gdy temperatura procesora przekroczy wartość krytyczną lub gdy prędkość obrotowa wentylatora będzie zbyt niska. Użytkownik może wybrać działanie, które oprogramowanie ma wykonać po uruchomieniu alarmu. Dostępne są następujące opcje: wyświetlenie okna z alarmem, wyłączenie komputera, odtworzenie sygnału dźwiękowego wybranego przez użytkownika, uruchomienie programu lub polecenia wybranego przez użytkownika oraz wysłanie wiadomości e-mail z powiadomieniem.


Ta funkcja jest obsługiwana przez następujące edycje: