Polityka zachowania prywatności

Stronę internetową www.aida64.pl obsługuje firma ABSEIRA Ltd. Firma ABSEIRA Ltd. przykłada szczególną wagę do zgodnego z prawem przetwarzania danych, w związku z czym jest zarejestrowana w węgierskim rejestrze krajowego organu ochrony danych i wolności informacji (NAIH).

Ochrona danych numer rejestracyjny: NAIH-74026/2014

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, nie ujawniamy podmiotom trzecim żadnych danych uzyskanych od naszych klientów, którzy zapisali się do subskrypcji naszego biuletynu.

Podczas przeglądania strony internetowej www.aida64.pl lub pobierania 30-dniowych wersji próbnych programów AIDA64 Extreme i AIDA64 Engineer rejestracja nie jest wymagana, w związku z czym nie gromadzimy ani nie przechowujemy żadnych danych identyfikacyjnych osób odwiedzających naszą witrynę. Pobranie 30-dniowej wersji próbnej programu AIDA64 Network Audit lub AIDA64 Business wymaga rejestracji (przy użyciu prawidłowego adresu e-mail). Do aktywacji tych wersji próbnych wymagamy od użytkownika podania adresu e-mail, który będziemy przechowywać w celu weryfikacji praw do oprogramowania. Niemniej jednak adres ten nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi osobowymi.

Wszelkie dane identyfikacyjne (takie jak adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu), pozostawione przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową w celu uzyskania oferty cenowej, wsparcia technicznego lub z innego powodu, są wykorzystywane wyłącznie do tych celów.

W celu wydania lub ponownego wydania licencji produktu identyfikujemy naszych klientów na podstawie niepowtarzalnego klucza licencyjnego, jak również imienia i nazwiska (nazwy firmy), adresu e-mail i adresu pocztowego (siedziby). Nie wymagamy natomiast podawania innych danych identyfikacyjnych (takich jak data urodzenia, imię matki).

W przypadku, gdy klient zakupuje produkt po obniżonej cenie, możemy wymagać dostarczenia (kopii) dokumentów poświadczających prawo do otrzymania rabatu. Takie dokumenty są wykorzystywane wyłącznie w celu zweryfikowania uprawnień klienta, po czym są niezwłocznie usuwane. Nie są udostępniane innym podmiotom.

W przypadku zapisania się do subskrypcji naszego biuletynu wykorzystujemy podany adres e-mail do przesyłania informacji dotyczących: produktów, aktualizacji produktów, nowych funkcji na stronie internetowej, ofert specjalnych, rabatów i konkursów.

Wymienione powyżej dane są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały podane przez użytkownika. Nigdy nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem władz takich jak sądy, prokuratura, organy śledcze, organy ds. wykroczeń, organy administracji publicznej, węgierski krajowy organ ochrony danych i wolności informacji oraz innych organów upoważnionych przez prawo, którym mamy obowiązek udostępniać takie informacje wraz z precyzyjnym określeniem ich celu i zakresu.